Vijf

boek

Totstandkoming

Vijf kunstenaars, vijf jaar Vizier. Dat is concreet de aanleiding voor het tot stand komen van dit boek.

In kaart brengen wens klant d.m.v. gesprekken
Met schrijvers en vormgever en klant inhoud bespreken en wensen aangaande kleuren, vorm enz.
Fotografie verzorgen
Boek ontwerpen en vormgeven
Boek laten drukken en binden

Beschrijving

Artistiek getalenteerde mensen met verstandelijke beperkingen die in dit kunstboek aan u voorgesteld worden, geven ons inzicht in hun enorme kunstzinnige begaafdheid. Een begaafdheid die we omschrijven als een creatieve wilsimpuls, een aangeboren begaafdheid die in de mens aanwezig is en die slechts behoeft te worden bevrijd. Deze wilsimpuls vormt de basis voor een geheel eigen vormgevingsproces. Zij creëren kunstwerken die de beeldende werken van niet-gehandicapte mensen evenaren en vaak zelfs voorbijstreven.
Vooral als het gaat om originaliteit, expressiviteit en symboliek. Immers, juist in het oorspronkelijk vormgevingsproces blijken niet-ontwikkelde vermogens of intellectuele beperkingen nauwelijks een rol te spelen.

Sterker nog: de artistiek begaafde vormgever wordt niet gehinderd door het streven zich aan de heersende kunsttraditie te conformeren. Zijn kunst komt direct voort uit de intuïtie en associatie en is een volstrekt persoonlijke inkleuring van al datgene wat hem of haar bezig houdt in het dagelijkse leven. Hij tekent in de eerste plaats wat hij ervaart, niet wat hij ziet. Intuïtie, primair kleurgebruik en emotionele geladenheid spelen daarbij de hoofdrol. Dit maakt kunst van mensen met intellectuele beperkingen zo bijzonder waardevol. Steeds meer wordt beseft hoe belangrijk deze persoonlijke kunstzinnige ontwikkeling is voor de maker, waardoor hij een TAAL krijgt om zich te uiten en zich bovendien met zijn kunstwerken kan manifesteren in de samenleving. Zo levert hij een persoonlijke en herkenbare bijdrage aan onze cultuur.

Auteur Hans Garritsen
Fotografie Riet Lieferink
Uitvoering Full Colour gedrukt, soft cover, genaaid gebonden
ISBN 90-807903-5-4
Ontwerp Riet Diepenmaat-Lieferink
Formaat 21 x 26 cm oblong
Aantal pagina's 56
Uitgave Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau i.s.m. Vizier, dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, Gennep.

Stadsgezichten

Voor de detail handel verkopen wij ook kaarten van meer dan 100 plaatsen in Nederland.