De Wilde Planten in en om Zutphen

boek

Auteur Kasper Reinink
Fotografie André Jansen, Kasper Reinink
Uitvoering hard cover full color
ISBN 978-90-78115-82-3
Ontwerp Riet Diepenmaat-Lieferink
Formaat 29,7 x 21 cm
Aantal pagina's 224
Uitgave Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau

Beschrijving

De Wilde Planten in en om Zutphen
Kasper Reinink heeft sinds 1991 de wilde flora van Zutphen en wijde omgeving geïnventariseerd, niet alleen op vaatplanten, maar ook op mossen. Hij onderzocht bossen, natuurgebieden en landgoederen, maar ook biotopen die door veel floristen worden gemeden, zoals het stedelijk gebied, wegbermen en kuilvoerbulten. Hij vond er een verbluffend groot aantal soorten. Al met al werden enkele tienduizenden waarnemingen verzameld, gedocumenteerd en opgetekend. Zo is voor het eerst een volledig overzicht ontstaan van alle voorkomende wilde vaatplanten en mossen in en om Zutphen.
Tevens wordt een vergelijking gemaakt met de gegevens van de eerste Nederlandse streekflora, de Flora Zutphaensis uit 1781 van de hoogleraar David de Gorter, die enkele jaren in Zutphen heeft gewoond en haar omgeving uitgebreid heeft geïnventariseerd, en met de gegevens van de latere onderzoeken van J.A.F. Cohen Stuart uit 1958 en R.J. de Hoogh uit 1966. Zo kon de balans worden opgemaakt van de voor- en achteruitgang van de flora van Zutphen en omgeving.
Het boek is ruimschoots en fraai geïllustreerd met foto’s van kenmerkende plantensoorten. In bijlagen wordt voor elk biotoop aangegeven welke beschermde soorten, Rode Lijstsoorten en aandachtsoorten zijn waargenomen en voor elke afzonderlijke soort in welke biotopen hij werd gezien. Ook worden beheeradviezen gegeven.
De eindredactie was in handen van dr. André Jansen, plaatsgenoot en voormalig redacteur van
het tijdschrift 'De Levende Natuur'.

Stadsgezichten

Voor de detail handel verkopen wij ook kaarten van meer dan 100 plaatsen in Nederland.