Geschiedenis in verhalen Landgoederen en buitenplaatsen Gemeente Rozendaal - Gelders Arcadie

boek

Auteur meerdere auteurs
Fotografie meerdere fotografen
Uitvoering soft cover full color
ISBN 978-90-78115-72-4
Ontwerp Gert Jonker BNO, Arnhem
Formaat 20 x 24 cm
Aantal pagina's 32 + losse routekaart en gratis te downloaden App
Uitgave: Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau i.s.m. gemeente Rozendaal en Hoog+Diep – modern inventors of smart products http://www.hoogendiep.nl

Beschrijving

Gelders Arcadie Geschiedenis in verhalen is onderdeel van een serie boekjes over landgoederen en buitenplaatsen in de
gemeenten Wageningen, Renkum, Arnhem, Rozendaal en Rheden.
Wie de verhalen in dit boekje leest, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er altijd een zeer nauwe band is geweest tussen Rozendaal en Rosendael, tussen het dorp en het kasteel. Het is te makkelijk om dat nu als ‘feodaal’ af te doen. De kasteelheer stelde zich als ‘goed huisvader’ op en die positie had voor de dorpsbewoners ook voordelen – een zorgzame samenleving, al werd de zorg voor behoeftigen eerder in natura dan in geld uitgedrukt. Spreekt een verhaal u bijzonder aan, dan kunt u de Gelders Arcadie app downloaden. Als een soort van magische lens toont de app extra beeldmateriaal op de aangegeven plekken in het boek. Maar u kunt ook op pad gaan langs de verhalen met de app of het boekje. De app leidt u op de fiets langs de vele landgoederen en buitenplaatsen van Gelders Arcadie, waarvan Rozendaal deel uitmaakt. U beleeft persoonlijke verhalen op de plek waar ze zich hebben afgespeeld. De app verschaft bovendien virtueel toegang tot locaties die normaliter gesloten zijn voor het publiek.
De Gelders Arcadie App werkt op Android en Apple telefoons en tablets en is gratis te downloaden via de App Store (Apple) en Google play.

Stadsgezichten

Voor de detail handel verkopen wij ook kaarten van meer dan 100 plaatsen in Nederland.