Hackfort Monument van Cultuur en Natuur

Boek

Auteurs: Geert Bors, Trudi Woerdeman, Willem Overmars,
Ed Taylor en Annet Jacobs, zij schreef Hackfort-Junior (zie boek Hackfort-Junior op deze website)

Fotografie Michiel Schaap, Geert Overmars, Natuurmonumenten, Wilem Regtop, Dick Pasman
ISBN 978-90-78115-53-3
Ontwerp en vormgeving Riet Diepenmaat-Lieferink
Formaat 24 x 28 cm staand
Aantal pagina's 124
Uitgave Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau i.s.m. Natuurmonumenten De Graafschap http://www.natuurmonumenten.nl/hackfort

Beschrijving

Hackfort kwam in 1981 in het bezit van Natuurmonumenten. De laatste baron liet zijn bezit, het huis en het landgoed, bij testamentaire beschikking na aan de vereniging wier doelstellingen hij deelde. Meer dan 650 jaar had zijn familie het beheerd, Natuurmonumenten zette hun beleid voort, zij het met nieuwe, moderne accenten.
Het boek dat hier voor u ligt, geeft een beschrijving van die ontwikkeling. Het gaat uitgebreid in op de geschiedenis van het geslacht Van Hackfort en de daarmee samenhangende bouwhistorie van het huis. Het vertelt over de aanleg van het 19e-eeuwse landschapspark, over de natuur en het landschap, over de pachtboerderijen die tot het landgoed behoren, en natuurlijk over alle inspanningen die Natuurmonumenten zich getroost om dit kostbare bezit ook voor komende generaties levend te houden.
Dit boek is niet alleen voor volwassenen bestemd.
In de binnenzijde van de cover ligt het boek Hackfort-Junior, een boek speciaal voor kinderen.

Stadsgezichten

Voor de detail handel verkopen wij ook kaarten van meer dan 100 plaatsen in Nederland.